Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Taal: Nederlands Nederlands

FinchFabrics

0 product(en) - € 0,00

Uw winkelwagen is leeg!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

1 -  FinchFabrics.com gegevens:

FinchFabrics.com

Oosterloseweg 22 - 2440 Geel

+32474619559
info@finchfabrics.com

wholesale@finchfabrics.com
Btw-nummer: BE0508.986.516

Rekeningn°: BE15 6528 4059 6830

www.finchfabrics.com

 

2 - Toepasselijkheid

 1. Het gebruik van deze website is onderworpen aan volgende algemene voorwaarden. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FinchFabrics.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen FinchFabrics.com en u als consument.
 3. De consument erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling.
 4. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

3 - Het aanbod en de bestelling

 

 1. Producten  worden zo duidelijk mogelijk beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kleuren op het beeldscherm van de bezoeker kunnen steeds afwijken van het fysieke product.  
  Finchfabrics.com kan steeds telefonisch of via email gecontacteerd worden voor extra informatie. 
 2. FinchFabrics.com behoudt zich het recht om de productinformatie ten allen tijde aan te passen.

 

4 - De prijs

 1. De prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.  De prijzen worden weergegeven per 10 cm (tenzij anders vermeld)
 2. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling geldt.  Indien korte tijd later een reeds aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
 3. FinchFabrics.com behoudt zich het recht om de prijzen ten allen tijde aan te passen.

 

5 - De betaling

 1. Na het plaatsten van een bestelling zal een bevestiging met betalingsgegevens aan de consument per mail bezorgd worden.  Het totaalbedrag incl. BTW dient binnen de 7 werkdagen overgeschreven te zijn met vermelding van het ordernummer.
 2. Tot goederen worden tot 10 werkdagen na het plaatsten van de bestelling gereserveerd voor de consument.  Indien binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling verstuurd worden.
 4. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het bedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.
 5. De geleverde producten blijven eigendom van FinchFabrics.com tot ze volledig betaald zijn.

  

6 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FinchFabrics.com doorgegeven heeft.  Indien dit niet juist blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de consument en kan het zijn dat dit extra kosten met zich meebrengt.
 2. FinchFabrics.com zal de geaccepteerde bestellingen binnen de 2 werkdagen versturen.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding zoals vermeld in het vorige punt zal FinchFabrics.com het totaalbedrag van de bestelling dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. In geval van tijdelijke uitputting zal FinchFabrics.com de consument op de hoogte brengen van de geschatte levertijd. 
 5. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief.  FinchFabrics.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

7  - Verzakingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  

De artikelen dienen zich in de originele en onbeschadigde verpakking te bevinden.
Artikelen die gebruikt werden  worden niet teruggenomen ook vuile of beschadigde artikelen worden niet teruggenomen.

De artikelen worden op kosten van de consument terug gestuurd naar FinchFabrics.com, oosterloseweg 22, 2440 Geel.

Binnen een termijn van 30 dagen zullen de teruggestuurde producten terugbetaald worden exclusief de verzendkosten die gemaakt zijn door de consument of door FinchFabrics.com. 

3. FinchFabrics.com is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het verkeerdelijk gebruiken van de geleverde producten.

 

8 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen naar FinchFabrics.com gestuurd worden via email naar info@finchfabrics.be  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FinchFabrics.com nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FinchFabrics.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling . 
 5. Elektronische bewijs, zoals e-mails database, ... Worden door  FinchFabrics.com aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomt.
 6. De databestanden (email, bestelbonnen en facturen) van FinchFabrics.com worden conform de wettelijke normen bewaard en gelden als bewijs voor communicaties, bestellingen en betalingen tussen consument en FinchFabrics.com
 7.  ​​Bij eventuele geschillen tussen de consument en FinchFabrics.com is het Belgische recht van toepassing en is het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van FinchFabrics  bevoegd.

9 - Vrijwaring

 1. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij nooit garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 
 2. FinchFabrics.com behoudt zich het recht om regelmatig wijzigingen aan producten of prijzen door te voeren met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving.
 3. FinchFabrics.com behoudt zich het recht om alle informatie op de website ten allen tijde aan te passen
   

10 - Intellectuele eigendommen

 1. De teksten,  afbeeldingen, handelsnamen op de website en de domeinnamen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van FinchFabrics.com.

11 - Privacy 

 FinchFabrics.com zal de persoonlijke gegevens van de consument uitsluitend gebruiken met de toestemming van de consument. FinchFabrics.com zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

 

Cookies

FinchFabrics.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  Voor volgende zaken worden cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen: recent bekeken producten, wishlist en winkelmandje, producten die vergeleken worden, of de bezoeker al geregistreerd is of niet en de geslecteerde taal.